Vaihtokonsultti

Vaihtokonsultointi:
Erillisestä sopimuksesta talouspäällikön työnkuva voi rajoittua koskemaan pelkästään yrityksesi nykyisen tilitoimiston vaihtoa uuteen. Tällöin sopimus koskee vain vaihtoprojektia ja päättyy, kun uusi tiltitoimisto on valittu.
Vaihtoprosessi alkaa siitä, kun yritys ei ole enää tyytyväinen nykyiseen tilitoimistoonsa joko liian korkean hinnan tai huonojen palvelujen takia.
Seuraavaksi pitäisi laatia tarjouspyyntö ja se on tärkeä vaihe, koska oikein laaitulla tarjouspyynnöllä voidaan ennakolta määritellä kaikille tarjoajille yhtenäiset pelisäännöt.
Sitten saadaan tarjouksia (jos saadaan?). Ne on analysoitava ja asetettava paremmuusjärjestykseen. Jokaisella yrityksellä on eri painotuksia tiltioimistopalveluille, joten konsutti analysoinnin jälkeen yhdessä yrityksen kanssa laittaa tarjoajat paremmuusjärjestykseen.
Kun on saatu selville sopivimmat ehdokkaat uudeksi tilitoimistokumppaniksi, haastatellaan ja köydään tutustumassa tilitoimistoon ja sen henkilökuntaan ja ”ilmapiiriin”.
Korona-aika aiheuttaa tähän tapaamiskulttuuriin muutoksia. Tapaamiset hoidetaan etäyhteydellä.
Yritys tekee omien hallinnollisten protokolliensa mukaan päätöksen mikä tilitoimisto saa vastuun taloushallinnosta.
Konsultti voi olla mukana yhteistyön käynnistysvaiheessa mutta tähän viimeistään päättyy konsultin työt.

Euromite vapauttaa yrityksen johdon vaihtoprosessin rutiinivaiheista johtamalla vaihtoprojektia ja tekemällä tarvittavat paperityöt vai pitäisiko sanoa digityöt.

Vaihtokonsultointiprosessi etenee Euromitessä pääkohdittain seuraavasti:

 1. Konsultointisopimuksen (CFO-sopimus) laatiminen.
  Vaihtokonsultti voi olla myös talouspäällikkö-tittelillä. Yritys voi tehdä kanssamme talouspäälliikösopimuksen, johon sisältyy vaihtokonsultointi tai pelkän talouspäällikkösopimuksen, jossa ei ole vaihtokonsultointia mukana. Toki sopimuksiin voidaan myöhemmmin liittää kummatkin työnkuvat.
 1. Toimeksiannon määrittely ( projektin kesto, työajat, hinnat)Talouspäällikköpalvelut (CFO-palvelut)
  1. Yrityksen tarpeet, visiot tulevaisuudesta, tuottotavoitteet, sisäiset prossesit , laatustandardointivaatimukset sekä muut vaatimukset valittavalle tilitoimistolle
  2. Vaatimukset tilitoimistolle:
   – kokoluokka
   – minkä tyyppinen (toimialaorientoituminen / yleistilitoimisto, auktorisoitu vai ei)
   – henkilökunnan määrä (vastuukirjanpitäjä ja varahenkilö)
   – henkilökunnan osaaminen, koulutustaso,
   – asiakasmäärät, toimialaosaaminen
   – laatustandardoitu
   – toiminta-alue
   – digitaalisuusaste
  1. Yrityksen sisäiset prosessit ja konsultin vastuut
   – määritellään molempien osapuolte vastuuhenkilöt / työryhmät
   – kokousaikataulut (tarkistuspisteet)
 2. Valintavaihe
  1. Konsultti käy läpi x kpl tilitoimistoja, joista on tarkistettu luottokelpoisuus, omistajuus, verotiedot
  2. Konsultti ehdottaa yritykselle yhteyshenkilölle / työryhmällle sovitun määrän tilitoimistoja, joille pyynnöt lähetetään
  3. Valitaan x kpl tilitoimistoja lähempään tarkasteluun
  4. Haastatellaan tilitoimiston edustajia
  5. Tutustutaan ehdotettuihin vastuu kirjanpitäjiin (koulutus, KLT-tutkinto, tilinpäätöstaidot)
 3. Päätös
  1. Ilmoitetaan valinnasta
  2. Pyynnön perusteella toimeksiantosopimus
  3. Allekirjoittaminen
 4. Yhteistyöna aloittaminen
  1. Vastuiden jako tilitoimiston ja yrityksen välillä
  2. Käytännön toimintaprosessit
  3. Koulutukset
  4. Konsultin irtautuminen