Vaihtokonsultti

Vaihtokonsultointi:

Tilitoimiston vaihtoprosessi alkaa siitä, kun yritys ei ole enää tyytyväinen nykyiseen tilitoimistoonsa joko liian korkean hinnan tai huonojen palvelujen takia.


Vaihtokonsultti laatii yhteistyössä johdon kanssa tilitoimistopalveluista tarjouspyynnön. On tärkeää, että tarjouspyyntö on huolellisesti laadittu, koska oikein laaditulla tarjouspyynnöllä voidaan määritellä kaikille tarjoajille yhteiset kriteerit, jolloin tarjoukset ovat yhteismitallisia ja vertailtavissa keskenään.

Tarjousten avaanisen jälkeen ne on analysoitava ja asetettava paremmuusjärjestykseen. Yhteisesti johdon kanssa sovittujen kriteerien perusteella konsutti laittaa tarjoajat sopivuusjärjestykseen.

Näistä valitaan esim. 3 sopivinta toimistoa jatkoon, joissa voidaan käydä paikan päällä (koronarajoitukset huomioiden) tutustumassa tilitoimistoon ja sen henkilökuntaan ja pyytää vielä tarkennuksia tarjoukseen. Paikan päällä käymisen sijaan uudessa normaalissa voidaan etäyhteydellä hoitaa tutustuminen ja neuvottelut.


Yritys tekee omien hallinnollisten protokolliensa mukaan päätöksen mikä tilitoimisto saa vastuun taloushallinnosta.
Konsultti voi olla mukana yhteistyön käynnistysvaiheessa mutta tähän viimeistään päättyy konsultin työt.

Euromite vapauttaa yrityksen johdon vaihtoprosessin rutiinivaiheista johtamalla vaihtoprojektia ja tekemällä tarvittavat paperityöt vai pitäisiko sanoa digityöt.

Vaihtokonsultointiprosessi etenee Euromitessä pääkohdittain seuraavasti:

 1. Vaihtokonsultointisopimuksen laatiminen.
  Vaihtokonsultti voi olla myös talouspäällikkö-tittelillä. Yritys voi tehdä kanssamme talouspäälliikösopimuksen, johon sisältyy vaihtokonsultointi tai pelkän talouspäällikkösopimuksen, jossa ei ole vaihtokonsultointia mukana. Toki sopimuksiin voidaan myöhemmmin liittää kummatkin työnkuvat.
 1. Toimeksiannon määrittely ( projektin kesto, työajat, hinnat)Talouspäällikköpalvelut (CFO-palvelut)
  1. Yrityksen tarpeet, visiot tulevaisuudesta, tuottotavoitteet, sisäiset prossesit , laatustandardointivaatimukset sekä muut vaatimukset valittavalle tilitoimistolle
  2. Vaatimukset tilitoimistolle:
   – kokoluokka
   – minkä tyyppinen (toimialaorientoituminen / yleistilitoimisto, auktorisoitu vai ei)
   – henkilökunnan määrä (vastuukirjanpitäjä ja varahenkilö)
   – henkilökunnan osaaminen, koulutustaso,
   – asiakasmäärät, toimialaosaaminen
   – laatustandardoitu
   – toiminta-alue
   – digitaalisuusaste
  1. Yrityksen sisäiset prosessit ja konsultin vastuut
   – määritellään molempien osapuolte vastuuhenkilöt / työryhmät
   – kokousaikataulut (tarkistuspisteet)
 2. Valintavaihe
  1. Konsultti käy läpi x kpl tilitoimistoja, joista on tarkistettu luottokelpoisuus, omistajuus, verotiedot
  2. Konsultti ehdottaa yritykselle yhteyshenkilölle / työryhmällle sovitun määrän tilitoimistoja, joille pyynnöt lähetetään
  3. Valitaan x kpl tilitoimistoja lähempään tarkasteluun
  4. Haastatellaan tilitoimiston edustajia
  5. Tutustutaan ehdotettuihin vastuu kirjanpitäjiin (koulutus, KLT-tutkinto, tilinpäätöstaidot)
 3. Päätös
  1. Ilmoitetaan valinnasta
  2. Pyynnön perusteella toimeksiantosopimus
  3. Allekirjoittaminen
 4. Yhteistyöna aloittaminen
  1. Vastuiden jako tilitoimiston ja yrityksen välillä
  2. Käytännön toimintaprosessit
  3. Koulutukset
  4. Konsultin irtautuminen