Toiminnantarkastus

Tilitoimisto Euromite tarjoaa laadukkaan ja ammattitaitoisen toiminnantarkastuksen yhdistyksille ja taloyhtiöille.

Tutkimme ja tarkastelemme taloutta ja hallintoa huolellsiesti ennenkuin hutkimme ketään.
Virheelliset toimintatavat ja väärät käsitykset taloyhtiössä niin kuin yhdstyksen hoidossa kyllä oikenevat meidän tarkastuksissa!

Autamme taloyhtiöitä ja yhdistyksiä saamaan toimintatavat ja prosessit kohdilleen, jolloin kaikilla on mukavampaa.

Milloin on valitava tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja vai molemmat? Seuraavassa valintaperusteet:

Yhdistys:

Yhdistys tarvitsee aina joko toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan. Mikäli seuraavat raja-arvot ylittyvät yhdistyksen on valittava tilintarkastaja. Toisena tarkastajana voi olla tällöin olla toiminnantarkastaja mutta, jos valitaan vain yksi tarkastaja tällöin on valittava tilintarkastaja.

Valittava vähintään yksi tilintarkastaja, jos kaksi seuraavista raja-arvoista täyttyy päättyneellä ja sitä edeltävällä tilikaudella:
 • taseen loppusumma yli 100 000 euroa
 • kokonaistuotot yli 200 000 euroa (ei lasketa yleisavustuksia)
 • palveluksessa keskimäärin 3 henkilöä

Mikäli raja-arvot eivät ylity voidaan valita toiminnantarkastaja / -tarkastajat ja hänelle/heille toiminnantarkastajan varahenkilö.

Toiminnatarkastaja valitaan yleiskokouksessa ja, jos tällöin varahenkilöä ei valita ja varsinainen toiminnantarkastaja estyyy tarkastamasta yhdistystä, on yhdistyslain mukaan pidettävä yleiskokous, jossa valitaan uusi toiminnantarkastaja tarkastamaan tilejä.

Taloyhtiö (AS OY)

Taloyhtiöllä raja menee 30 huoneistossa. Jos on yli 30 huoneistoa on valittava vähintään yksi tilintarkastaja. Toiseksi tarkastajaksi voidaan valita toiminnantarkastaja. Alle 30 huoneen taloyhtiöissä ei tarvitse valita tilintarkastajaa eikä toiminnantarkastajaa mikäli yhtiöjärjetyksessä ei tästä määrätä.

MItä tietoja ja taitoja vaaditaan toiminnantarastajalta? Alla lista vaatimuksista:
 • luonnollinen henkilö
 • taloudellisten ja oikeudellisten asioiden riittävä tuntemus
 • riippumaton hallitukseen (ei jäsen), kirjanpitäjään, isännöitsijään sekä näiden lähiomasiin nähden
 • ei saa olla vajaavaltainen
 • ei osapuolena yhdistyksen / taloyhtiön oikeusriidoissa
Mitä tarkastettava?

Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen /taloyhtiön hallintoa (mm. onko kokousten pöytäkirjat allek. sekä onko niissä oltava liitteet mukana) ja taloutta (kirjanpito, tilinpäätös tase-erittelyt) toiminnan edellyttämässä laajudessa.
Taloyhtiössä erityisenä tarkastuksen kohteena on se, että toteutuuko päätöksissä ja toiminnassa osakkaiden yhdenvertaisuus sekä antaako toimintakertomus ja tilinpäätös liiteineen olennaiset tiedot taloyhtiön toiminnasta.

Toimintakertomus

Toiminnantarkastaja antaa tarkastuksestaan yleiselle kokoukselle kertomuksen, jossa mainitaan:

 • yhdistys/taloyhtiö
 • tilikausi mitä tarkatus koskee
 • sisältääkö tilinpäätös olennaisialta osin tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja vakuudet.
 • huomautetaan, jos hallituksen jäsen / isännöitsijä syyllistynyt tekoon / laiminlyöntiin, josta voi seurata korvausvastuu tai toimihenkilö on rikkonut lakia.

Toiminnantarkastaja voi antaa hallitukselle tarkastusmuistion tai toiminnantarkastus pöytäkirjan. Muistiota tai pöytäkirjaa ei tarvitse esittää yleiskokukselle ellei hallitus halua.

Pöytäkirjassa/muistiossa on tarkastajan havainnot hallituksen toiminnan puutteista, jotka eivät ole niin olennaisia, että ne pitäisi kirjoittaa kertomukseen. Kysessä on useimmiten hallituksen toimintatapojen muuttaminen.