Talouspäällikköpalvelut (CFO-palvelut)

Euromite tarjoaa yrityksille ulkopuolista talouspäällikköpalvelua, jossa taloushallinnosta ottaa vastuun yrityksen ulkopuolinen henkilö.

Kehittäminen:
Yrityksillä on kovat paineet kehittää taloushallinnonjäjestelmiään vastaamaan tämän päivän teknologia- ja asiakashaasteisiin. Tiedon on kuljettava npeasti ja tietoturvallisesti asaikkaan ja yrityksen välillä.
Varsinkin pienillä yrityksillä on puutetta osaamisessa uuden teknologian käyttöönotossa. Meidän talouspäällikkömme osaa johtaa yrityksensi organisaatiota siirtymään hallitusti uusimpaan teknologiaan. Hän tuo tietämyksen taloushallinnon prosesseista ICT-yrityksille, jotka kehittävät teknologoita.

kehittää taloushallintoa sekä saada kirjanpidosta tunnuslukuja että analyysejä omistajan/johdon käyttöön.

Analyysien tekemiseen kirjanpidosta, myynti- ja ostoreskontrasta tarvitaan hyvä taloushallinnon ohjelmisto, jonka raportteja voidaan jatkokäsitellä taulukossa.

Useinkaan kirjanpitäjien aika eikä taito riitä tähän siksi tarjoamme pienyritysten käyttöön talouspäällikön, joka joko etäyhteydellä tai paikan päällä neuvoo johtoa / omistajia.

Organisointi:
Taloushallinnon organisoimiseen liittyy olennaisesti tietojärjestelmien yhteensopivuus. ERP- ja taloushallintojärjestelmä eivät voi olla erillään toisistaan. Meillö on kokemusta tietojärjestelmäintegraatioista.

Talouspäälliiköpalvelut eivät ole sidoksisissa mihinkään talousohjelmistoon vaan toimimme konsulttina kaikille yrityksille olipa kirjanpito-ohjelmisto mikä tahansa.

Visiointi:
Talouspäällikkömme yhdessä yritysjohdon kanssa visioi tulevaisuutta, asettaa tavoitteita ja rakentaa polkua tavoitteisiin pääsemiseksi. Johto ei ole yksin modostamassa tulevaisuuden visioita.


Kokemus:
Meillä on 26 vuoden kokemus yritysten analysoinnista sekä taloushallinnon organisoimisesta jat ietohallintojärjestelmien integraatoista.

Yhteydenottolomakkeella lisätiedoissa voitte kertoa enemmän millaista talouspäällikköä te haette?