Talouspäällikköpalvelut (CFO-palvelut)

Euromite tarjoaa yrityksille ulkopuolista talouspäällikköpalvelua, jossa taloushallinnosta ottaa vastuun yrityksen ulkopuolinen henkilö.

Kehittäminen:
Yrityksillä on kovat paineet kehittää taloushallinnonjäjestelmiään vastaamaan tämän päivän teknologia- ja asiakashaasteisiin. Tiedon on kuljettava nopeasti ja tietoturvallisesti asiakkaan ja yrityksen välillä.
Varsinkin pienillä yrityksillä on puutetta osaamisessa uuden teknologian käyttöönotossa. Meidän talouspäällikkömme osaa johtaa yrityksen organisaatiota siirtymään hallitusti uusimpaan teknologiaan.

Analyysien tekemiseen kirjanpidosta, myynti- ja ostoreskontrasta tarvitaan hyvä taloushallinnon ohjelmisto, jonka raportteja voidaan jatkokäsitellä taulukossa.

Useinkaan kirjanpitäjien aika eikä taito riitä analyyseihin ja siksi tarjoamme myös pienyritysten käyttöön talouspäällikön, joka joko etäyhteydellä tai paikan päällä neuvoo johtoa / omistajia.

Organisointi:
Taloushallinnon organisoimiseen liittyy olennaisesti tietojärjestelmien yhteensopivuus. ERP- ja taloushallintojärjestelmä eivät voi olla erillään toisistaan. Meillä on kokemusta tietojärjestelmäintegraatioista.

Talouspäälliiköpalvelut eivät ole sidoksisissa mihinkään talousohjelmistoon vaan toimimme konsulttina kaikille yrityksille olipa taloushallinto-ohjelmisto mikä tahansa.

Visiointi:
Talouspäällikkömme yhdessä yritysjohdon kanssa visioi tulevaisuutta, asettaa tavoitteita ja rakentaa polkua tavoitteisiin pääsemiseksi. Johto ei silloin ole yksin modostamassa tulevaisuuden visioita.

Kokemus:
Meillä on 26 vuoden kokemus yritysten analysoinnista sekä taloushallinnon organisoimisesta ja tietohallintojärjestelmien integraatoista.

Yhteydenottolomakkeella lisätiedoissa voitte kertoa enemmän millaista talouspäällikköä te haette?