Digitaalinen tilitoimisto

Digitaalisuus tarkoittaa paperitonta ajasta ja paikasta riippumatonta työskentelytapaa.

Se vaatii tilitoimistolta, asiakkaalta ja tilintarkastajalta kykyä sopeutua muuttuviin työtapoihin. Viranomaiset, yritykset ja yhdistykset ovat muuttaneet toimintaansa digitaalisen suuntaan. Silloin myös tilitoimiston on muutettava omia työtapojaan asiakkaiden haluamaan suuntaan – Digitaalisuuteen.

Digityövölineitä:

 • Yritysen oma skanneri, jolla paperidokumnetit skannataan pdf-/kuvamuotoon omalle / pilvilevylle
 • Skannauspalvelu, joka skannaa dokumnetit ja siirtää ne tilitoimistoon
 • Pilvipalveluohjlemistot
  • osto- ja myynitreskontrat,
  • pankkiohjelmat,
  • tilaustenkäsittely,
  • palkkalaskenta

Digitaalisuus vaaitii aina pilvipalvelujen käyttöä. Käytettävät ohjelmistot ovat pilvessä samoin kuin tietojen tallennustila.

Pilviohjelmistot vaativat syötteenä digitaalisuutta ja tuottavat prosesseistaan digimateraaleja kuten pdf -tai csv-tiedostoja, joita voidaan jatkokäsitellä MICROSFT 365-ohjelmistolla.

Euromite on täyden digitaalipalvelun tilitoimisto. Meillä asiakasta ohjataan alusta pitäen luomaan itselleen digiprosessit, jotka ovat linjassa Euromiten kanssa.