Digitaalinen tilitoimisto

Digitaalisuus tarkoittaa paperintonta ajasta ja paikasta riippumatonta työskentelytapaa.

Digitaalisuus vaatii tilitoimistolta, asiakkaalta ja tilintarkastajalta kykyä sopeutua muuttuviin työtapoihin. Muutokset johtuvat viranomaisten vaatimusten jatkuvasta muutoksesta sekä digityövälineiden nopeasta kehityjsestä.

Digityövölineitä:

 • Yritysen oma skanneri, jolla paperidokumnetit skannataan pdf-/kuvamuotoon omalle / pilvilevylle
 • Skannauspalvelu, joka skannaa dokumnetit ja siirtää ne tilitoimistoon
 • Pilvipalveluohjlemistot
  • osto- ja myynitreskontrat,
  • pankkiohjelmat,
  • tilaustenkäsittely,
  • palkkalaskenta jne.

Digitaalisuus vaaitii aina pilvipalvelujen käyttöä. Käytettävät ohjelmistot ovat pilvessä samoin kuin tietojen tallennustila.

Pilviohjelmistot vaativat syötteenä digitaalisuutta ja tuottavat prosesseistaan digimateraaleja kuten pdf -tai csv-tiedostoja, joita voidaan jatkokäsitellä MICROSFT 365-ohjelmistolla.

Euromite on täyden digitaalipalvelun tilitoimisto. Meillä asiakasta ohjataan alusta pitäen luomaan itselleen digiprosessit, jotka ovat linjassa Euromiten kanssa.