Ajankohtaista

Ajankohtaista

Tapausten jatkuva kasvu enteilee uutta lock downia. Tuskin koko maata kuitenkaan laitetaan kiinni. Aluellisia rajoituksia on jo tehty ja varmaan tehdään lisää. Näillä rajoituksilla on huomattavat vaikutukset niin työelämään kuin vapaa-aiakaankin.

Innolla odotamme rokotusta, joka päättää rajoitustoimet ja sallii meidän taas elää. Vielä kuitenkin pitää jaksaa muutama kuukausi. Villi arvaukseni on, että juhannuksena on jo kaikki toisin. Paremmin päin. Mutta siihen asti…

Varautuminen:
Onko yrityksenne riittävästi varautunut koronan vaikutuksiin?
Sairastuneiden määrän kasvu vaikuttaa paljon myös tilitoimistoihin, jotka ovat talouselämän ja verotuksen selkäranka.

Jos tilitoimisto- <-> asiakassuhteessa ei noudateta THL:n ja uuden normaalin käyttäytymissääntöjä, voidaan joutua hankalaan tilanteeseen sairastumisten tai karanteenien takia.
Tilitoimistoista 75% on alle 10 työntekijän toimistoja. Tilitoimistot hoitavat paljon veroviranomaisten työtä ja ovat näin yhteiskunnan selkäranka. Yhdenkin työntekijän sairastuminen voi katkaista tämän selkärangan ja Suomi sukeltaa vielä syvimpiin talousvaikeuksiiin kuin nyt.

Uusi normaali
Lähitapaamisia on vältettävä ja asiat koetettava hoitaa etänä. MIkäli tapaamista ei voida millään järjestää etätapaamisena järjestetään se lähitapaamisena. Lähitapaamisessa käyetään maskeja, huolehditaan turvaväleistä ja käsihygieniasta eikä tapaamiseen saa tulla sairaana. Pitkään jatkuva uusi normaali ei ole kaikille asiakkaille eikä tilitoimistoille ihan helppoa.

Lähiapaamisissa noudatetaan THL:n ohjeita.

Työpaikka kotona – ongelmia?
Etätyöskentelyssä on ongelmia, jos on hyötyjäkin. Haittapuolena on se ettei tiltitoimistojen ja asiakkaiden työntekijöiden ICT-taidot aina riitä virhetilanteista selviytymiseen. Teknistä olisi saatava. Apua vaan ei pienimmille yrityksille ole helposti saatavissa.

Hyötynä on kodin ja työpaikan välisten sekä työmatkojen loppuminen miltei kokonaan. Matkustamiseen ei kulu aikaa. On lyhyt työmatka.

Koteja ei ole rakennettu toimistotiloiksi vaan kodeiksi eikä niistä näin ollen oikein ole jatkuvaan tuottavaan etätyöskentelyyn varsinkin, jos kotona on kouluikäisiä lapsia ja vielä, jos molemmat vanhemmatkin ovat kotona etätöissä. Hankaluuksia tulee – kaikille.

Etätyö – digitaalista pilvityöskentelyä!
Tilitoimisto Euromitessä ollaan paiskittu hommia digitaalisesti asiakkaiden kanssa jo vuodesta 2014 lähtien.
Pilvilevylle asiakas ja tilitoimisto voivat tallentaa tuottamiaan dokumentteja. Dokumentteja voidaan muokata asiakkaan kanssa yhtäaikaa 24/7 mistä päin maailmaa tahansa.