Euromite - tilitoiminnan ammattilainen

UPDATED Jul 23, 2019

 

 

TEE TÄSTÄ TIETOSUOJATARJOUSPYYNTÖ!

Yrityksen perustaminen tai muodonmuutos

Tilitoimisto Euromite – perusta kauttamme yritys vaivattomasti ja nopeasti tai muuta jo olemassa olevan yrityksesi muotoa !

Koska luet tätä sivua SInulla todennäköisesti on IDEA. Se voi olla keksintö, teknologinen laite, palvelu tai joku muu ajatus. Olet jo miettinyt mahdollisuutta tuotteistaa se. Tätä varten tarvitset yrityksen.

Olet tullut juuri aivan oikean paikkaan. Täältä löydät tahon, joka mielellään ottaa kantakseen ideasi, ajatuksesi eteenpäin viemisen. Titenkin yhdessä Sunun kanssasi. Jo ensipalaverista lähtien voit olla varma, että ideasi pysyy omanasi eikä tieto vuoda siitä mihinkään. Meillä on ehdoton vaitiolovelvollisuus ja kaikki immateriaali sekä muut oikeudet säilyvät Sinulla koko ajan.

Idean vieminen yritykseksi vieläpä menestyväksi yritykseksi on ensin perustettava ja sitten vasta voi muuttaa sen muotoa. Täsät syystä olemme konneet tälle sivustolle perustamiseen ja muodonmuutokseen liittyviä tärkeitä seikkoja. Ensin perustamiseen liityviä asioita.

Ideasi voi olla myös muuttaa yrityksesi yhtiömuotoa. YHtiön muodon muutos pitää hoitaa oikein, jottei tule veroseuraamuksia. Yhtiön muotoa voi muuttaa sulautumalla toiseen yritykseen tai perustamalla konsernin.

Tällä sivulla keskitymme yhtiön oikeudellisen muodon muuttamiseen.

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen kauttamme on helppoa kuin pullan syönti. Perustamisen aloituspalaverissa käymme kanssasi läpi eri yritysmuotojen edut ja haitat. Sen jälkeen voit päättää minkälaisen yritysmuodon haluat perustaa. Sinun pitää päättää ainoastaan yrityksen nimi sekä mahdollinen aputoiminimi. Me hoidamme loput.

Ennen yrityksesi varsinaista perustamista, tarjoamme sinulle liiketoimintasuunnittelupalaverin. Palaveri keskittyy arvioimaan mahdollisuuksiasi yrittäjänä sekä arvioimaan toimialan kilpailutilannetta, rahoitusmahdollisuuksia sekä sitä millä tavalla yrityksesi voisi erottua muista yrityksistä.

Palaverin sisältö:

 1. Start Up–yrittäjän liiketoimintasuunnitelma (alustava kartoitus liiketoiminnasta)
 2. Markkinointisuunnitelman laatiminen (alustava markkkinointisuunitelma, markkina-alue, kohderyhmät)
 3. Rahoitusmahdollisuudet, pankit, pankkiiriliikkeet, julkinen rahoitus ja yksityinen rahoitus
 4. Myytävät tuotteet, katsaus toimialaan nyt ja tulevaisuudessa
  Palaverin sisältöä voidaan muokata haluamallasi tavalla.
  Palaverin kesto on n. 4 tuntia.
  Tarkemmat ja perinpojaisemmat liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmat ovat kumpikin vähintään 4 tunnin kestäviä kumpikin.
  Hinta liiketoiminnansuunnittelupalaverille on VAIN 180 eur + alv 23 %

Kun sitten päätämme kannattavan yritystoiminnan aloittamisesta, niin voit tilata meiltä yrityksen perustamisen aloituspalaverin. Palaverin aikana on tarkoitus laatia kaikki tarvittavat asiakirjat aloitusilmoituksen tekemiseksi kaupparekisteriin.

 1. Yritysmuotojen verotukselliset eroavaisuudet
 2. Yritysmuotojen liikeoikeudelliset sekä yksityisoikeudelliset vaikutukset ja vastuut
 3. Kirjanpito ja tilinpäätös
 4. Osakkaat tai yhtiömiehet
 5. Yhtiöjärjestys
 6. Yhtiösopimus
 7. Tilintarkastusvelvollisuus
 8. Kaupparekisterimaksut
 9. Tarvittavat asiakirjat rekisteröintiä varten

Yrityksen perustamispalaverin hinta VAIN 180 eur+ alv 24 %
Joudut lisäksi suorittamaan: kaupanrekisteröintimaksut + mahdollinen osakepääoman (Oy:ssä 2 500 eur) + äänettömän / vastuunalaisen yhtiömiehen yhtiöosuudet (ky) jne.

Muut palvelut:

Autamme sinua päivittämään liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmasi tarkemmiksi. Teemme kanssasi budjetin kuukausitasolle. Autamme rahoitusneuvotteluissa.

Yhdistyksen perustaminen :

Tarvitaan 3 täysi-ikäistä ja täysivaltaista kansalaista. Pidettävä perustamiskokous, jossa on valittava: hallitus/johtokunta (väh. 3 jäsentä), puheenjohtaja(sisältyy hallituksen kokoonpanoon) sekä vähintään yksi toiminnantarkastaja. Lisäksi perustamiskokouksessa on hyväksyttävä yhdistykselle säännöt. Yhdistys on ilmoittetava yhdistysrekisteriin välittömästi perustamisen jälkeen.

Hallituksen on järjestettävä yhdistyksen hallinto hyvän hallintotavan mukaan. On järjestettävä:

 • kirjanpito ja muu taloudenhoito luotettavalla tavalla,
  • hallitus tekee ”tiliä” toimistaan vuosikokouksessa, jossa hallitus:
  • esittelee seuraavalle tilikaudelle budjetin ja toimintasunnitelman
  • esittelee yleiskokoukselle toiminnastaan toimintakertomuksen
  • esittelee tilikauden tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen
  • määrättävä jäsenmaksun suuruudesta
  • päätettävä miten kokouksista tiedotetaan jäsenistölle
  • liittymisestä johonkin kattojärjestöön
 • kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka pohjautuu esityslistaan.
 • Pöytäkirja on tarkistettava.
 • Pidettävä vuosikokous / vuosikokoukset (mahd. keväällä ja syksyllä)
 • Kokoukset voidaan pitää puhelimen tai sähköpostin välityksellä, mikäli jäsenet niin päättävät
 • Hyvään hallintotapaan kuuluu laatia talousohjesääntö hallituksen työskentelyä varten

Avustamme Teitä yhdistyksen perustamisessa sekä hallinnon järjestämisessä.

Tilitoimisto Euromiten kautta se on helppoa kuin heinänteko!

Kysy meiltä tarjous yhdistyksen perustamisesta!

Säätiön perustaminen :

Säätiön kirjanpitoon ja hallintoon pätevät samat periaatteet kuin yhdistykseenkin.

Eroja säätiön ja yhdistyksen välillä:

 • Perustaminen
  1) Säädekirjalla
  2) Testamentilla
  3) haettava ensin lupa Patentti- ja Rekisterihallitukselta
  4) vasta luvan myöntämisen jälken voidaan tehdä ilmoitus säätiörekisteriin
  5) oltava aina vähintään 2 tilintarkastajaa, joista yksi (1) tilintarkastaja (HTM tai KHT), toinen voi olla toiminnantarkastaja, molemmat antavat erilliset kertomukset tarkastuksestaan
 • Omaisuuden arvon oltava vähintään 25 000 eur
 • Säätiön tarkoituksen oltava aina yleishyödyllinen
 • Ilmoitettava 6 (kuuden) kuukauden kuluessa säätiörekisteriin muuten lupa raukeaa

Tilitoimisto Euromite auttaa Teitä säätiön perustamisessa sekä hallinnon järjestämisessä että toimnnan organisoimisessa.

TÄYTÄ YHTEYDENOTTOLOMAKE ! OTAMME HETI YHTEYTTÄ !

Yhtiömuodon muutos ja omistukselliset muutostilanteet

Kun yritys on toiminut jonkin aikaa, voi tulla eteen tilanne missä nykyinen yritysmuoto ei olekaan enää sopiva. On aika harkita yritysmuodon muuttamista.

Muodon muuttamisessa on aina kysymys identtisyydestä ja neutraaliudesta. Identtisyyttä tukevia tunnusmerkkejä ovat:

 • liiketoiminnan jatkuttava laadullisesti ennallaan
 • tulonhankinatomaisuuden säilyttävä sellaisenaan
 • omistuspiirissä ei saa tapahtua olennaisia muutoksia.

Helpommin sanottu kuin tehty! Vai mitä?

Yrityksessä voi tapahtua myös omistuksellisia muutoksia.

Mikäli identtisyys ja jatkuvuus muodonmuutoksessa katkeavat voivat seurakset olla:

1)   tappioiden vähennysoikeus menetetään

2)   mahd. toimintavaraus purkautuu

3)   suunnitelman mukaiset poistot palautuvat verotettaviksi tuloiksi ja mahdolliset arvonnousut realisoituvat veronalaisiksi

Seuraavassa lyhyt katsaus siihen miten muotoa pitää muuttaa identtisuuden ja neutraaliuden säilyttämiseksi.

On toki olemassa muitakin tekijöitä, mutta tässä perusasiat:

Toiminimi -> Avoimeksi yhtiöksi
Elinkeinonharjoittaja yhtiömieheksi

Toiminimi -> Kommandiittiyhtiöksi
Elinkeinonharjoittaja vastuunalaiseksi ym.

Toiminimi -> Osakeyhtiöksi
Elinkeinonharj. merkitsee osakkeet

Avoin yhtiö -> Kommandiitiiyhtiöksi
Yksi / useampi yhtiömies merkitsee osakkeet

Avoin yhtiö -> Toiminimeksi
Yhtiömies jatkaa toimintaa

Avoin yhtiö -> Osakeyhtiöksi
Yksi / useampi yhtiömies merkitsee osakkeet

Kommandiitiyhtiö -> Toiminimeksi
Vastuunalainen jatkaa toimintaa

Kommandiittiyhtiö -> Avoimeksi
Yksi / useampi yhtiömies merkitsee osuudet

Kommandiitiyhtiö -> Osakeyhtiöksi
Yksi/useampi yhtiömies merkitsee osakkeet

Selvitystila

Osakeyhtiö joutuu selvitystilaan, jos oma pääoma painuu negatiiviseksi. Hallituksen on välittömästi tehtävä oman pääoman menettämisestä ilmoitus kaupparekisteriin. Tältä merkinnältä voi välttyä ainoastaan tekemällä maksukykytestin, jolla voidaan osoittaa yrityksen selviytyvän tulevista maksuistaan ja veloistaan.

Tilitoimisto Euromiteltä voit tilata jatkuvan maksukykytestin. Yrittäjä saa tiedon jo varhaisessa vaiheessa mahdollisesta oman pääoman menettämisestä.

Maksukykyä voidaan arvioida myös kassavirta-analyysin perusteella. Meillä on tarjolla myös MS-Excel-pohjainen kasssavirtalaskelma, jota yrittäjä voi itse tehdä tai jättää sen tilitoimistomme tehtäväksi.

kysy lisaa

Yhteydenottolomakkeen käsittelyehdot:

Täyttämällä ja lähettämällä yhteydenottolomakkeen hyväksyt, että tietojasi voidaan käyttää yhteydenotoissa tarjouksen lähettämiseksi tai tarjouspyynnön tietojen tarkentamiseksi. Tietoja ei käyetä mainonassa tai markkinoinnissa.

Asiakassuhteen synnyttyä tietoja käytetään viestintään osapuolten välillä. Mikäli asikassuhdetta ei synny tarjouksen voimassaoloaikana, tiedot hävitetään kokonaan 14 vrk:n kuluessa tarjouksen voimassaolopäivän jälkeen