Euromite - tilitoiminnan ammattilainen

UPDATED Feb 28, 2020

 

 

TEE TÄSTÄ TIETOSUOJATARJOUSPYYNTÖ!

Toiminnantarkastus vai tilintarkastus

Tilitiomisto Euromite – meiltä laadukasta toiminnantarkastusta yhdistyksille, säätiöille ja asunto-osakeyhtiöille.

Tilitoimisto Euromiten kautta voi asunto-osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö tilata toiminnantarkastajan. Säätiössä kuitenkin toisen tarkastajan on aina oltava KHT tai HT.

Toiminnantarkastajaa haluavan tahon on saatava kirjallinen (sähköposti, tekstiviestii tai faksi) suostumus toiminnantarkastajalta valintaa varten.

Toiminnantarkastajaksi voidaan valita vain luonnollinen henkilö ei yhteisöä. Meiltä saatte myös toiminnatarkastajan varahenkilön mikäli Teillä ei ole sellaista tarjolla omasta takaa.

Yhteydenottolomakkeen viestiosassa voitte kertoa yhdistyksestä tai säätiöstä enemmän. Meitä kiinnostavia tietoja ovat:

 • Työntekijöiden määrä
 • Varsinaisen toiminnan tuotto ja taseen loppusumma
 • Kuulutteko johonkin kattojärjestöön
 • Saatteko julkista tukea RAY, Veikkaus, kunta, valtio yms.)

Tiedot käsitellään tietosuojadirektiivn (EU 2016/679) mukaisesti ehdotoman luottamuksellisesti.

TÄYTÄ YHTEYDENOTTOLOMAKE! OTAMME HETI YHTEYTTÄ!

Tarjottavan toiminnnantarkastajan CV:

- yli 20 vuoden kokemus As Oy:n kirjanpidosta

- kokemus useasta As Oy:n hallituksen työskentelystä

- yli 20 vuoden erittäin monipuolinen kokemus yhditystoiminnasta (yhdistysten perustamisesta, toiminan

organisoimisesta sekä taloushallinnosta)

- yli 30 vuoden kokemus säätiöiden perustamisesta, hallinoimisesta sekä toiminnan organisoinnista.

Tämän kokemuksen saatte käytöönne Tilitoimisto Euromiten kautta.

Milloin valittava tilintarkastaja ja milloin riittää toiminnantarkastaja?

Tilintarkastustuslain muutos

Tilintarkastuslaki muuttui 1.1.2016. Lakia sovelletaan tilikausiin, jotka alkavat 1.1.2016 jälkeen.

Tilintarkastusvelvollisuus

Tilintarakastajana voi toimi vain joko KT- tai HT-tutkinnon suorittanut henkilö tai tilintarkastusyhteisö.

Tilinpäätösdirektiivissä määritellään mikoryritykseksi kirjanpitovelvollinen(yritys, säätiö, yhdistys ja asunto-osakeyhtiö), jolla sekä päättyneellä tai edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista kolmesta raja-arvoista. Mikroyrityksessä ei tarvitse valita tilintarkastajaa.

Mikroyritys

 1. Henkilöstö keskimäärin yli 10 henkilöä
 2. Liikevaihto tai vastaava tuotto ylittää 700 000 eur
 3. Taseen loppusumma ylittää 350 000 eur
Yhdistys, säätiö tai asunto-osakeyhtiö
 1. Säätiö on aina tilintarkastusvelvollinen ja yhdistyksessä on aina suoritettava toiminnantarkastus.
 2. Liikevaihtoa vastavaa tuotto = varsinaisen toiminta + varainhankinta (ilman avustuksia)
 3. Asunto-osakeyhtiössä on oltava vähintään yksi tilintarkastaja (joko KHT tai HT), jos yhtiössä ylittyy 30 huoneistoa määrä. Toinen tarkastajista voi olla toiminnatarkastaja. Toiminnantarkastaja on valittava, jos yhtiön yhtiöjärjestys niin määrää.

Toiminnantarkastajan valinnasta ja tehtävistä:

Toiminnantarkastajat valitsee ja erottaa yhdistyksen, säätiön tai asunto-osake-yhtiön yleiskokous.

 1. Kohteella on oltava kokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos kohteesa ei ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin.
 2. Toiminnantarkastaja on aina valittava, jos asunto-osakeyhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja 1/10 kaikista osakkeista tai 1/3 yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa.
 3. Asunto-osakeyhtiöllä voi olla tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja
 4. Toiminnantarkastajia voi olla useita
 5. Jos on vain yksi toiminnantarkastjaja, tulee hänelle valita sijainen
 6. Toimikauteen sovelletaan samoja säännöksiä kuin kuin tilintarkastajankin toimikauteen
 7. Toiminnantarkastaja ei voi olla oikushenkilö – muut säännöt noudattelevat tilintarkastajaa koskevia vaatimuksia
 8. Toiminnantarkastus sisältää kohteen talouden ja hallinnon tarkastuksen toiminnan laajuuden kannalta riittävällä tavalla
 9. Toiminnantarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta toiminnantarkastuskertomus, jossa on lausunto siitä:
  - Sisältääkö tilinpäätös olennaisilta osin tarkastuskohteen tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja kohteen antamat vakkudet sekä
  - Sisältääkö toimintakertomus olennaisilta osin tiedot, jotka laieissa toiminatkertomukselta edellytetään
 10. Lisäksi toiminnantarkastuskertomuksessa tulee olla huomautus, jos joku vastuussa olevista luottamushenkilöistä tai yhtiön johdosta
  - syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus tai
  - rikkonut yhdistys-, säätiö, asunto-osakeyhtiö tai kirjanpitolakia tai
  - yhtiöjärjestystä
 11. Toiminnantarkastaja on oikeutettu palkkioon
 12. Laissa ei määräyksiä valvonnasta tai laaduntarkastuksesta
 13. Toiminnantarkastaja on maallikko mutta vaatimuksena kuitenkin on sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus ja kokemus kuin tarkastuskohteen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi

TÄYTÄ YHTEYDENOTTOLOMAKE ! OTAMME HETI YHTEYTTÄ !

 

kysy lisaa

Yhteydenottolomakkeen käsittelyehdot:

Täyttämällä ja lähettämällä yhteydenottolomakkeen hyväksyt, että tietojasi voidaan käyttää yhteydenotoissa tarjouksen lähettämiseksi tai tarjouspyynnön tietojen tarkentamiseksi. Tietoja ei käyetä mainonassa tai markkinoinnissa.

Asiakassuhteen synnyttyä tietoja käytetään viestintään osapuolten välillä. Mikäli asikassuhdetta ei synny tarjouksen voimassaoloaikana, tiedot hävitetään kokonaan 14 vrk:n kuluessa tarjouksen voimassaolopäivän jälkeen