Euromite - tilitoiminnan ammattilainen

UPDATED Feb 28, 2020

 

 

TEE TÄSTÄ TIETOSUOJATARJOUSPYYNTÖ!

Tietosuojavastaava

TIETOSUOJADIREKTIIVIN ( GDPR ) KÄYTTÖÖNOTTO YHTEISÖISSÄ

Kaikissa suomalaisissa yrityksissä, asunto-osakeyhtiöissä, yhdistyksissä ja säätiöissä pitää noudattaa tietosuojadirektiiviä (EU 2016/679) viimeistään 25.5.2018 alkaen eli yhteisön on oltava "compliance".

Yhteisön on tutkittava onko sillä tarvetta tietosuojavastaavalle ja, jos on, niin valittava sellainen ja ilmoitettava tietosuojavastaan tiedot tietosuojaviranomaisille?

Selvitettävä ja tutkittava

Mitä henkilötietoja organisaatiossa rekisteröidystä kerätään ja mihin ne on tallennettu ja arkistoitu? Kenellä on oikeus nähdä tietoja? Kenelle niitä luovutetaan ja miksi? Kuka hallinnoi (itse vai ulkopuoliset tahot)? Onko ulkopuolisten tahojen kanssa sopimusasiat direktiivin vaatimalla tasolla.

Onko kirjalliset työohjeet ja tietosuojaselosteet / -suunnitelmat tehty? Onko henkilökunta direktiivin vaatimusten tasolla? Miten jatkuva koulutus on järjestetty? Tarvitaanko rekisteröidyn lupa tietojen käsittelemiseksi? Pitääkö tehdä tietotilinpäätös?

KUN näihin kysysmyksiin saadaan vastaukset, yhteisölle selviää tarvitaanko tietosuojavastaavaa vai ei?

Tarkoitus

Direktiivin tarkoitus on turvata rekisteröidyn oikeudet omiin tietoihinsa sekä estää sensitiivisten ja yksilöivien tietojen joutuminen vääriin käsiin (esim. identiteettivarkaudet ja luottokorttipetokset).

Nyrkkisääntönä tietosuojavastaavan tarpeelle voidaan todeta, että silloin kun käsitellään rotuun, poliittiseen tai uskonnolliseen vakaumukseen, terveyden tilaan, geneettisiä ja biolometrisiä tietoja tai kansallista sosiaaliturvatunnusta, on tietosuojavastaava aina valittava.

Sanktiot

Mikäli yhteisö ei kehoituksesta ja varoituksesta huolimatta korjaa käytäntöjään vastaamaan direktiivin vaatimuksia, voidaan sille määrätä sakkoa 4% liikevaihdosta, enintään 20milj. euroon saakka, riippuen siitä kumpi summa on suurempi 4% vai 20 milj. Sakko otetaan käyttöön 25.5.2018 alkaen.

Tietosuojavastaava

Toimii itsenäisesti organisaatiossa joko työ- tai sopimussuhteessa. Valvoo ja suunnittelee tietosuojan toteuttamista, tiedottaa direktiivin muutoksista sekä koulutttaa henkilökuntaa joko itse tai ulkopuolisen kouluttajan avulla.

Tilitoimisto Euromite tarjoaa sopimussuhteista tietosuojavastaavan palveluja.

Tietosuojavastaavana pidämme organisaatiosi aina ajan tasalla GDPR muutoksista sekä koulutamme henkilökuntasi direktiivin vaatimuksiin. Sopimuksen pituus voi olla toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen tai projektikohtainen.

Yhteystiedot

Mikäli haluatte asiantuntijan hoitamaan kaikkia tietosuoja-asioitanne ja välttämään sakot, niin ottakaa meihin yhteyttä sähköpostilla customer(at)euromite.fi tai puhelimella numeroon 0400-900655.

kysy lisaa

Yhteydenottolomakkeen käsittelyehdot:

Täyttämällä ja lähettämällä yhteydenottolomakkeen hyväksyt, että tietojasi voidaan käyttää yhteydenotoissa tarjouksen lähettämiseksi tai tarjouspyynnön tietojen tarkentamiseksi. Tietoja ei käyetä mainonassa tai markkinoinnissa.

Asiakassuhteen synnyttyä tietoja käytetään viestintään osapuolten välillä. Mikäli asikassuhdetta ei synny tarjouksen voimassaoloaikana, tiedot hävitetään kokonaan 14 vrk:n kuluessa tarjouksen voimassaolopäivän jälkeen