Euromite - tilitoiminnan ammattilainen

UPDATED Feb 18, 2020

 

 

TEE TÄSTÄ TIETOSUOJATARJOUSPYYNTÖ!

Tilitoimistopalvelut

Tilitoimisto Euromite Ky tarjoaa yrityksille laskentatoimenpalveluja jo yli 20 vuoden kokemuksella.

Luonnollisesti haluat keskittyä vain ja ainoastaan yrityksesi ydinliiketoimintaan. Tilitoimisto Euromite tarjoaa taloushallintorutiinien ulkoistuspalveluja.

Jos Sinulla on:

 1. Osakeyhtiö ( oy )
 2. Avoin yhtiö ( ay )
 3. Kommandiittiyhtiö ( ky ) tai
 4. Toiminimi ( tmi )

TAI -> jos yhdistyksesi / säätiösi tarvitsee kirjanpitoa , budjetointia ja tilinpäätöstä

TAI -> jos taloyhtiösi (As Oy ) tarvitsee kirjanpitoa

JA -> olet harkinnut siirtäväsi kirjanpitosi pois nykyisestä tilitoimistostasi, tai et jaksa enää itse tehdä sitä, niin asiakkaanamme voit valita seuraavista moduuleista ne, joita tarvitset:

 • Kirjanpidon - ja tilinpäätöksen, tasekirjan ja rekisteröinti-ilmoitukset kauppa -, yhdistys - tai säätiörekisteriin

Seuraavassa esittelemme Tilitoimisto Euromiten taloushallintopalveluja tarkemmin:

Kirjanpito - ja tilinpäätös palvelut:

Taloushallinnon prosessi digitaalisessa Netvisor-pilvessä

Digitalisaatio EI ole itsetarkoitus vaan sillä automatisoidaan tiettyjä osia talous- ja palkkahallinnosta. Digitalioisnti mahdollistaa yrityksen voimakkaan ja harkitun laajentumisen niin, että henkilökuntaa ei tarviste lisätä samassa määrin kuin ilman automatisointia.

Lisäksi tekoaälyn hyväksikäyttö yrityksen prosesseissa edellyttää korkeaa digitalisaatioastetta.  Tietojen käyttö päätöksen teon tukena raporteissa ja kustannuslaskelmissa sekä niiden saaminen Netvisoriin ovat ajasta ja paikasta riippumattomia.

Yrityksen digitalisoiminen vaatii yrityskulttuurin perinpohjasita muutosta siksi se on usemmaissa firmoissa vaikeaa. Jos on ennalta paneuduttu prosessin vaatimuksiin, niin silloin yllätyksiä ja takaiskuja sattuu vähemmän ja prosessi saadaan nopeasti toimintavarmaksi.

Digikoulu

Yrityksen digitalisaatioon siirtymisvaiheita voidaan verrata normaaleihinn koululuokkiin. Digitalisaation kysessä ollessa puhutaan DIGIKOULUSTA.

Näkökulma digitalisaatioon on tilitoimiston suunnalta yrityksiin päin. Miten me Euromitessä olemme kokeneet digitalisaation tulon omaan yritykseemme ja asiakkaisiimme?

Tämä digikoulu ei yllä kuin alakouluun ja digiluokilla opitaan vain taloushallinnon ihan ydinprosessien digitalisointia (kirjanpito, ostolaskutus ja myyntilaskutus), koska ne yritykset joilla on käytössään varastonvalvontaa, ostotilauksia, CRM:ää sekä palkkalaskentaa verkossa ovat jo käyneet digialakoulun ja ovat yläkoulussa luokilla 8-9.

Luokilla 8-9 siksi, että digitalisaation mahdollistaman tekoaälyn että integraatoiden laajamittainen käyttö on pääsyvaatimuksena digilukioon!

Ekaluokka:

Tilitoimistolla / yrityksellä on käytössä kirjanpito-ohjelmisto, joka on paikallisella tietokoneella tai palvelimella, ei pilvessä. 

Tämä on Digitalisaation vanhin ja jo antikkiinen tapa.

Yrittäjän työntekijä (tai yrittäjä itse) skannaa kuitin sekä tiliotteen firman skannerilla, tallettaa PDF-kuvan tietokoneelleen, liittää kuvan ja tiliotteen sähköpostin liitteeksi ja lähettää sen sähköpostitse Euromitelle (salaamattomana!).

Kirjanpitäjä tallettaa työntekijän lähettämät liitteet omalle tietokoneelleen yritykselle nimettyyn hakemistoon

Kun kirjanpipitäjälle tulee tiliotteella vastaan tilitapahtuma, joka perustuu ko. kuvaan, etsii hän epätoivoisesti tuota PDF-kuvaa levyltään, koska yleensä firmoissa ei osata nimetä PDF-kuvia oikein, ei vaikka miten opastettaisiin.

Löydettyään viimein sen, hän numeroi ja nimeää kuvan kirjanpitolain vaatimalla tavalla omalle levylleen yrityksen hakemistoon, jotta päiväkirjan audit trail totetuu. Tämä ruletti pyörii kuukaudesta ja vuodesta toiseen.

MUTTA tämä ekaluokkalainen menetelmäkin mahdollistaa ajasta ja paikasta (melkein) riippumatttoman kirjanpidon sekä on - mikä tärkeintä -hiilijalanjäljellisesti pienemmän toimintavan kuin paperinen kirjanpito.

Kuten edellä esitetystä prosessikuvauksesta havaitaan, tapa on työläs molemmille osapuolille ja tästä syystä yrityksen pitää digitalisaatioprosessiaan pyrkiä HETI aloittamaan digikoulu toiselta luokalta!!

Siirtämällä taloushallintonsa pilveen yrityksen ei tarvitse huolehtia varmuuskopioinnista ja Netvisorin yhteydet ovat SSL-suojatut paikalliselta tietokoneelta pilveen saakka!

Siirretään tokalla luokalle suoraan, ei ehtoja!

Tokaluokka:

Yritys ottaa käyttöön Netvisorin kirjanpito-moduulin sekä tiliotteiden saamisen Netvisoriin.

Tiliotteet kertyvätkin nyt kerran kuussa Netvisoriin eikä niitä tarvitse erikseen skannata (tämä vaatii yrityksen valtakirjan pankille, jotta Netvisor voi kerryttää tiliotteet omaan palveluunsa).

Materiaalit skannataan edelleen yrityksessä ja toimitetaan samalla tavoin tilitoimistolle kun ekaluokallakin. Tokaluokalla kirjanpitäjä liittääkin PDF-kuvat Netvisorin tiliotteille syntyviin tiliotetapahtumiin eikä paikalliseen ohjelmistoon. Kyseessä on digitiliotekirjanpito. Kirjanpito laaditaan siis enintään kerran kuussa ja kerran kuussa yrittäjä on perillä firmansa tilasta. Siirretään automaattisesti kolmannelle luokalla hymyjen kera.

Kolmasluokka:

Tiliotteiden kertymisväliä tihennetään niin, että ne kertyvät joka päivä Netvisoriin. Muuten toimitaan kuin tokaluokalla. Nyt kirjanpitoa voidaan tehdä reaaliajassa mikäli firmasta saadaan tositteita samassa tahdissa. Yleensä ei saada mutta silti kirjanpitäjän työ kyllä helpottuu, kun hän pääsee seuraamaan tilitapahtumia livenä ja näin jo etukäteen kysymään selvityksiä mystisille tilitapatahtumille. Siirretään neljännelle luokalle!

Neljäs luokka:

Yritys ottaa käyttöön ostoreskontran, jolloin voidaan käyttää verkkolaskupalvelua hyväksi.

Ostolaskut-/ ja -kuitit saapuvat suoraan joko verkkolaskuina tai sähköpostilaskuina ostoreskontraan, jossa niitä voidaan kirjata ja hallinnoida (laskujen hyväksyntä, maksusunnitelmat, automaattikirjaukset jne.).

Myyntireskonra on joko paperilla tai ulkopuolisessa ohjelmistossa. Myyntilaskut ja reskontralistat työntekijä lähettää sähköpostij liitteinä. Kirjanpitäjä tallettaa ne koneelleen josta sitten liittää ne Netvisoriin. Siirretään viidennelle luokalle!

Viides luokka:

Yritys ottaa käyttöön myyntireskontran sekä eScan-palvelun.

Myyntireskontrassa syntyvät myyntilaskut ja ne lähtevät verkkoaskuina (tai sähköpostilla) asiakkaille ja perintä hoituu samaa kautta.

Muut kuitit (kuten käteis-, tai ) yrityksessä kuvataan eScan-mobiilisovelluksella. Netvisorin eScan sovelluksella kuvattu kuitti saapuu tiedotusnäkymään eScan-aineistoon ja on sieltä suoraan liitettävissä kirjanpitoon.

Monille yrityksille viides luokka on riittävä taso liike-elämässä selvitymiseen. Viides luokka mahdollistaa pienimuotoiset tekoälysovellukset kuten esim. automaattikirjaukset, automaattihyväksynnät, automatisoideun perinnän jne. Viranomaisvaatimukset sekä yhteistyökummpanien vaatimukset pystytään täyttämään. Siirretään kuudennelle luokalle!

Kuudes luokka:

Yrityksellä on edellisten moduulien lisäksi käytössä Tehtävien hallinta moduuli.

Yrityksen johto käyttää aktiivisesti hyväkseen raportointia sekä Netvisorin kassavirta-analyysiä( on erittäin hyödyllinen silloin, kun vähintään moduulit kirjanpito sekä osto- ja myyntireskontra ovat yhtäaikaa käytössä).

Kassavirta-analyysiin voi yrittäjä itse syöttää rahoitustapahtumia ( esim. lainojen lainojen maksuerät) ja tuloja (esim. veronpalautukset, vakuutuskorvaukset jne.), joilla muokataan kassavirta-analyysiä. Tämä on maksuton työkalu Netvisorin asiakkaille.

Kirjanpitoa tehdään viikoittain, jolloin kassavirta-analyyistä on apua likviditeetin määrittämisessä. Tehtävien hallinnan kautta myynti- ja markkinointiprosesseja hallitaan sekä suunnitellaan että toteutetaan työnkulkuja, projekteja sekä tehtäviä.

Kaikki yrityksen digimateriaalit (mm. tilinpäätös dokumentit,pöytäkirjat, sopimukset, muistiot, laskelmat ja raportit) tallennetaan tilikausiarkistoon, jossa ne voidaan sähköisesti allekirjoittaa, lainmukaisesti arkistoida sekä näyttää tarkastajille että viranomaisille eli KILAn vaatimus että " kirjanpidon pitää olla heti valmis" täyttyy.

Digitaalinen kirjanpito syntyy kirjanpitolain mukaiseksi suurimmalta osaltaan automaattisesti ennalta laadittujen sääntöjen mukaan.

KIRJANPITO

Tilitoimisto Euromitessä asiakkaan juokseva digikirjanpito hoidetaan yhdessä sovitussa aikataulussa. Tiliotteiden kertyminen, ostolaskutuksen hoito ja myyntilaskujen laadinta sekä niiden perintä rytmittävät niin tilitoimiston kuin asiakkaankin arkea. Arjen sujuvoittamiseksi molempien osapuolien on syytä käydä dogitaaliset prosessinsa läpi niin, että molemmat ymmärtävät toistensa tavoitteet ja hyväksyvät menetelmät niihin pääsemiseksi.

Molemminpuolisen luottamuksen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi on tärkeää yhdessä sopia selkeät ohjeet ja pelisäännöt sitä miten todennetaan toistteen syntyneen liiketapahtumasta, miten tosite saapuu Netvisoriin ja miten sitä käsitellään tilitoimistossa sekä ketkä tilitoimistossa osallistuvat kirjanpidon prosessiin? Kummallakin osapuolella on selkeä käsitys toisen vastuuhenkilöistä. Euromitessä aina asiakkalla on oma vastuuhenkilö, johon tarvittaessa voi olla yhteydessä.

Yhtenä merkittävänä osana kirjanoitopalveluja ovat OmaVero-tilin hallintapalvelut.

OmaVerotilipalvelut (oma-aloitteiset verot)

Yrityksen pitää kuukausittain ilmoittaa ja maksaa oma-aloitteiset veronsa OmaVero-tilille. Yritys maksaa myös yhteisön ennakkoveronsa, lisäennakot  ja lopulliset veronsa OmaVeroon.OmaVeroon tulevat myös veroselvityspyynnöt ja veropäätökset. Näin ollen OmaVero-tili on yritykslle hyvin tärkeä seurantakohde.

Euromiten OmaVerotilipalvelu sisältää  kuukausittaisten ALV-ilmoituksen sekä ennakonpidätys- että sairausvakuutusmaksujen laskennan ja ilmoittamisen OmaVero-tilille. OmaVero-tili seurannan ja yrityksen informoimisen sinne tulleista verottajan asiakirjoista.

Tilitoimistomme hoitaa puolestasi kuukausittaisen palkanlaskennan ja täytämme sekä verottajan että vakuutusyhtiöiden vaatimat dokumentit.

TILINPÄÄTÖS

Kirjanpidon tekeminen digitaalisestikaan ei riitä vaan sen pohjalta on laadittava tilikauden tilinpäätös liitteineen ja veroilmoitus. Veroilmoitus sisältyy Euromiten tilinpäätöspalveluun aina.

Tilinpäätös sisältää toimintaketomuksen (mikäli yritys kuuluu pien- tai suuryritysluokkaan) taseen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman (mikäli yritys kuuluu pien- tai suururitysluokkaan) sekä liitetietotositteet että pää- ja päiväkirjat.

VAATIMUKSET TILINPÄÄTÖKSELLE?

Tilinpäätöksen laajuus riipppuu yritysluokista. Alla esitetty luokkien rajat.

Mikroyritys-toiminimi (helpotetut vaatimukset)

jos enintään yksi raja ylittyy päättyneellä ja sitä edellisellä kaudella, on yritys mikroyritys

 • taseen loppusumma 350 000 euroa
 • liikevaihto 700 000 euroa
 • palveluksessa kekimäärin 10 henkilöä
 • mikäli ammatinharjoittajan elinkeinotoiminta on mikroluokassa ja tilikausi on kalenerivuosi, ei tilinpäätöstä tarvitse tehdä ollenkaan. Ostovelkojen ja myyntisaamisten määrä pitää kuitenkin pystyä selvittämään
 • yhtiömuotoiset mikroyritykset (kommandiitti-, avoimet-,osakeyhtiöt ja osuuskunnat laativat aina helpotetun tilinpäätöksen.

PIENYRITYS

 • kolmesta raja-arvosta enintään yksi ylittyy päättyneellä tai sitä edeltävällä kaudella
 • taseen loppusumma 6 000 000 euroa
 • liikevaihto 12 000 000 euroa
 • palveluksessa kesimäärin 10 henkilöä

SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS

Sähköisesti voidaan allekirjoittaa Visma Sign-palvelussa - joka on käytössä jokaisella Netvisor-yrityksellä automaattisesti - tilinpäätös, pöytäkirjat tase-erittelyt sekä kaikki muut allekirjoitusta vaativat asiakirjat.

ARKISTOINTI (arkistointilain vaatimukset täyttävä menetelmä)

Netvisorin asiakkaan tilikausiarkistoon arkistoidaan automaattisesti tilikauden asiakirjat ( tilinpäätös, tase-erittelyt,pää- ja päiväkirjat, pitkät tulos ja tase, osto-ja myyntirskontralistat) sekä yritys voi arkistoida sinne haluamansa asiakirjat. Netvisor huolhtii varmuuskopioinnista.


Valitse Tilitoimisto Euromite taloushallinnon pilvipalvelukumppaniksesi! OTA YHTEYTTÄ!

kysy lisaa

Yhteydenottolomakkeen käsittelyehdot:

Täyttämällä ja lähettämällä yhteydenottolomakkeen hyväksyt, että tietojasi voidaan käyttää yhteydenotoissa tarjouksen lähettämiseksi tai tarjouspyynnön tietojen tarkentamiseksi. Tietoja ei käyetä mainonassa tai markkinoinnissa.

Asiakassuhteen synnyttyä tietoja käytetään viestintään osapuolten välillä. Mikäli asikassuhdetta ei synny tarjouksen voimassaoloaikana, tiedot hävitetään kokonaan 14 vrk:n kuluessa tarjouksen voimassaolopäivän jälkeen